Fräsning av rötter, fett & påbyggnad

Rötter från träd och buskar kan tränga in i avloppsledningar, dränering samt stuprörsledningar med tillhörande brunnar. För att undvika det bör man inte plantera buskar nära husgrunden. Rötter kan vara så starka att de krossar rören. Men hjälp finns, rotskärning är ett exempel är att man skär med olika mekaniska skärverktyg eller kopplade till spolbilen. 

Kontakta oss

Behöver du hjälp eller vill du veta mer om våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss. Vi har jour dygnet runt. Ring oss på 070‑255 96 97 eller mejla till info@vrkonsulten.se.

Kontakta oss